PASSAGE uit mijn BOEK, hoofdstuk 3 over de “BIG WHY”, oftewel de ZINGEVINGS vraag! the big why weten wat je wilt

Zeker bij eventuele “tegenslagen”, oftewel uitdagingen die je onderweg kunt tegenkomen kun je telkens weer naar die “WHY vraag” gaan die betrekking heeft op het innerlijk overtuigd zijn en weten waarom je doet wat je doet, wilt hebben of bereiken.

Het antwoord daarop dat je diep vanbinnen ervaart zal er voor zorgen dat je steeds weer die power in jezelf kunt aanboren en dat dat je een reden geeft om door te zetten, “no matter what”, ook al lijken sommige stappen zich soms moeizamer te manifesteren of zie je het wellicht even niet meer zitten. Die zinloosheid die mensen vaak op persoonlijk gebied ervaren uit zich tevens op zakelijk gebied.

Want wat is een bedrijf zonder bezieling, waar mensen werken zonder een duidelijk gezamenlijk doel voor ogen, die zich daardoor slechts een nummertje voelen, niet wetende waarom zij nu juist het verschil zouden kunnen maken binnen datzelfde bedrijf. Waar mensen niet op de juiste manier worden “aangestuurd” en iedere dag hun tijd uit lijken te zitten. the big why naamloos

Zo’n bedrijf zal hoogstwaarschijnlijk niet de potentie hebben om te groeien en bloeien. Het bedrijf mist dan een bepaalde bezieling, het heeft geen “hart”. En zonder die basis, dat fundament, die grondtoon, kan niets of niemand sterk staan, laat staan dat je ergens op kunt bouwen.

Door ervoor te zorgen dat je wel een duidelijk antwoord hebt op die WHY vraag; “WAAROM wil ik ook al weer die droom of dat doel verwezenlijken, of “waar sta ik of dit bedrijf voor?”, zal je uiteindelijk ook weer die kracht, doorzettingsvermogen en passie kunnen aanboren die nodig is om succes, zelfvertrouwen en geluk te realiseren.

Ervoor zorgen dat het letterlijk geen doelloos bestaan wordt dat je leidt. Anders gaat het meer lijken op “lijden” in plaats van “leiden”.

Daar gaat THE VOICE OF LEADERSHIP over! quote doel

BEWUST worden en LEIDERSCHAP over jezelf en je leven durven nemen.

Bedenk daarbij dat mensen achter bepaalde succesformules , projecten en/ of producten ook diverse tegenslagen hebben gekend. Juist doordat zij voor zichzelf duidelijk hebben verwoord en in beeld hebben gebracht WAAROM ze doen wat ze doen en welk doel en stappenplan daarbij hoorde, wisten ze ook weer bij iedere tegenslag, oftewel uitdaging weer op te krabbelen, om uiteindelijk daar te komen waar ze wilden komen.

Dus let the MESSAGE be clear!

What is your BIG WHY?