Mijn BOEK (be-DOEL-ing) ; voice of leadership 1

VOICE OF LEADERSHIP

Gaat over JOU!

En gaat over het ont-dekken en ontwikkelen van jouw eigen STEM! Namelijk de stem van LEIDERSCHAP die eenieder in zich heeft en dus ook in jou “schuilt”.

Het is de roep van jouw ziel die hunkert naar antwoorden op vragen zoals;

– WIE ben ik (echt)?
– WAT zijn mijn “gifts”,
– WAAROM doe ik wat ik doe, oftewel wat geeft zin aan mijn leven? – en HOE kan ik middels mijn “zijn” en talenten anderen dienen?
– en DUS een stukje “hemel op aarde” creeren omdat er MEER is…hoop en hart

Middels mijn BOEK kun je binnenkort gehoor geven aan die vragen.

Een stuk BEWUST wording door het gemakkelijk geschreven “woord” tot je te nemen middels de 5 stappen en “INSTRUMENTEN” die je worden aangereikt om meer succes, zelfvertrouwen en geluk te realiseren, oftewel om “HOGER OP DE TOONLADDER VAN HET LEVEN” te komen.

ONBEWUST zal hetzelfde in werking worden gezet door het beluisteren van de prachtig en persoonlijk geselecteerde muziek van de MUSIC PLAYLIST dat onderdeel uitmaakt van mijn BOEK en je op de diepere lagen kunnen RAKEN. Zowel fysiek, rationeel, emotioneel als ook spiritueel gezien.

Mijn hele “ZIJN”, verworven inzichten, (mensen) kennis, wijsheden en kunde zitten in dit 380 pagina,s tellende BOEK.

En natuurlijk wil ik mijn “ZIJN” ook bij de lezer laten doorklinken en zal ik 5 prachtige SONGS door mij gezongen aan dit boek koppelen. Hoe persoonlijk kan een boek worden?

Veel waarover ik schrijf heb ik zelf mogen ervaren, beleven, doorleven, gewonnen en overwonnen.

Ik hoop dat ik daardoor mijn steentje mag bijdragen aan een stukje levens GELUK voor jou mocht je op zoek zijn the voice of leadershipnaar bepaalde antwoorden. Dat er veel mag RESONEREN bij je en je er meer inzichten door mag verkrijgen.

Maar bedenk je dat uiteindelijk ALLE antwoorden in jouw “ZELF” zitten en dat mijn BOEK “slechts” geschreven is om die

VOICE OF LEADERSHIP

(“toonladder van het leven, in 5 stappen naar meer succes, zelfvertrouwen en geluk”)

in JOU aan te spreken!!!

Als dat lukt dan is mijn MISSIE geslaagd!