Ligt het aan mij als ik zeg dat ik overeenkomsten zie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs? model erik erickson

Gaat het niet allemaal om hetzelfde? Namelijk om het werken met of voor mensen met als insteek de “toko” goed te laten draaien? En dat het fijn zou zijn dat de mens, groot of klein zich daar goed in zou weten te schikken?

Ja, keep dreaming, inmiddels is al jaren duidelijk dat het zo dus niet werkt.
En hoeveel thuiszitter en mensen met een burnout of depressie moeten er nog geteld worden voordat alles op de schop gaat?

Systemen die niet werken, en waarom blijven we toch maar doen wat we doen? We weten ergens toch wel dat als we doen wat we altijd deden we ook blijven houden wat we altijd hebben gehad?
Mis ik dan misshien iets? Nee, en ik ben gelukkig niet de enige. Er zijn inmiddels heel veel mensen die ook vernieuwend denken en vooral doen, mensen die het voortouw durven nemen en een leidende rol innemen bij scholen en andere organisaties.
Zij hebben het licht gezien en hoeven niet altijd een positie als leidinggevende te hebben om er wel een op hun voorhoofd te hebben staan.

Zij weten waar ze heen willen, wat er het beste op een bepaald moment kan gebeuren, en hebben de compassie, het charisma en het lef
om anderen op een natuurlijke wijze te beinvloeden op een positieve manier.

Of dat nu gaat om die leerkracht die de motivatie bij zijn leerlingen weet aan te wakkeren door hen te inspireren met mooie boeiende verhalen, een knipoog als blijk van waardering of extra sticker, of door compassie voor zijn medemens te tonen en daardoor beste uit zijn leerlingen weet te krijgen.

Of die leidinggevende die hetzelfde weet te bewerkstelligen door zijn werknemers goed te observeren, en daardoor weet wie zij daadwerkelijk zijn, en daarnaast weet in te zoomen op die talenten die ertoe doen en op die manier het beste bij zijn medemens naar boven weet te halen.
Overal zouden we moeten begrijpen dat het op die manier werkt. Weg met de ego,s, het ellenbogenwerk en de negatieve sfeer.
Met mensen werken, is letterlijk mensenwerk.

Mensen worden opgetild door anderen als zij zichzelf kunnen en mogen zijn, van zich mogen laten spreken en mee mogen kijken naar de mogelijkheden om een bedrijf, instelling of organisatie te laten groeien.
Maar groeien begint bij het groeien van de mens, het een team dat er werkzaam is…alleen op die manier kunnen zaken slagen en winst behalen.
Hoeveel “slachtoffers” moeten er nog vallen voor we dat gaan inzien? We tot inkeer komen? Willen komen!

Of je nu kinderen of volwassenen wilt empoweren, allemaal hebben ze diezelfde eerste levensbehoefte. En als daar niet, of te weinig aan voldaan wordt dan creert dat een kind dat angstig, gefrustreerd, jaloers of onzeker is, en als daar niet aan gewerkt wordt dan spreken we over het innerlijk beschadigde kind dat huist in een “volwassene”.

Eentje die de muren hoog heeft opgetrokken om zichzelf te beschermen tegen de kilte van buitenaf. Waar anderen, zowel op persoonlijk als ook zakelijk vlak bijna niet meer doorheen kunnen komen.
Als kind ben je je daar niet van bewust, dat je bepaalde overlevings stategieen ontwikkelde maar ze zijn er wel en dat levert je vaak niet meer veel goeds op.

Als je ouder bent is het van belang dat je je daar wel van bewust gaat worden. Ook binnen het bedrijfsleven waar mensen
werkzaam zijn heeft iedereen zo zijn of haar lessen te leren en bewust of onbewust bepaalde patronen ontwikkelt die niet meer blijken te dienen, maar eerder tegenwerken.

Een echte leider, allereerst als mens zijnde, heeft de guts gehad om daarmee aan de slag te gaan. Hij kent zichzelf inmiddels goed,  leiderschap delenweet wat zijn talenten en tevens valkuilen zijn en heeft de capaciteit om zijn mensen daardoor als mens te kunnen beschouwen, en ziet het goede in iedereen. En een van zijn talenten is om daardoor het beste uit zijn medewerkers te halen. Hun groei staat bij hem voorop, en kan daarvoor zelfs een stapje achteruit doen indien dat nodig blijkt.

Mensen in hun kracht zetten, hen empoweren en inspireren door zelf het goede voorbeeld te geven is zijn ding.
En zo werkt het ook bij de gepassioneerde mensen die werkzaam zijn binnen het onderwijs.

Je hoeft niet altijd een positie als leidinggevende te bekleden om een leider te zijn. Mensen willen “deze” vanzelf volgen omdat hij zorgt voor respect, vertrouwen, verbondenheid en een positieve energie waarbinnen mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen omdat het veilig voelt.
Mensen, groot en/of klein voelen dat zij het waard zijn en dat ze waardevol kunnen zijn voor de maatschappij.
Dat zorgt uiteindelijk voor energieke, zelfbewuste, positieve en creatieve wezens.

Dus over welke instelling, organisatie, bedrijf of instituut we het ook hebben. Weet dat je zelf een steentje kunt bijdragen aan een gezond emotioneel, spiritueel en rationeel welbevinden bij jouw medemens.